ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਚਤੁਰ ਦਿਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਕਰੁ ਧਾਰਿਓ ॥

ਚਤੁਰ ਦਿਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਕਰੁ ਧਾਰਿਓ ॥ Chtur Disaa Keeno Bal Apnaa Sir Ooper Kar Dhaariao॥

God has extended His power in all (four) directions and has extended full support for me.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖ੍ਹ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਬਿਦਾਰਿਓ ॥1॥ Kirpaa ktaakh Avlokan Keeno Daas Kaa Dookh Bidaario.॥1॥

By gazing upon me with Eye of Mercy, God has dispelled the pains of the slave (me).|| 1 ||

ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ॥ Har Jan Raakhey Gur Govind||.

The Guru, the Lord of the Universe, has saved all the Lord’s humble servants.

ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਭਿ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥ Kanth Laai Avgun Sabh Maitay, Diaal Purkh Bakhshand. ||Rhaau||

By hugging me close in embrace, the Merciful, Forgiving Lord has erased all my record of bad deeds. || Pause ||

ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥ Jo Maangay Thaakur Apunay Tay Soee Soee Dayvay ॥

Whatever I ask for from my Lord and Master, God gives that to me.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥2॥14॥45॥ Naank Daas Mukh Tey Jo Bolai Eeehaan Oohaan Sach Hovay||

Whatever the Lord’s slave Nanak utters from the mouth, proves to be true, here and hereafter.

Back to previous page