ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦੇ ਅੰਗ/Body parts of a Human

  (1)   ਤਨ   Tann   Body   (2)   ਸਿਰ   Sir   Head   (3)   ਧੌਣ   Dhaun   Neck
  (4)   ਕੰਨ   Kann   Ears   (5)   ਮੂੰਹ   moonh   Mouth   (6)   ਨੱਕ   Nukk   Nose
  (7)   ਅੱਖਾਂ   Ukhaan   Eyes   (8)   ਬੁੱਲ   Bull   Lips   (9)   ਜੀਭ   Jeebh   Toungh
  (10)   ਦੰਦ   Dund   Teeth   (11)   ਗਲਾ   Gla   Throat   (12)   ਦਿਲ   Dil   Heart
  (13)   ਢਿੱਡ   Dhidd   Stomach   (14)   ਛਾਤੀ   Shaaty   Chest   (15)   ਹੱਥ   Huth   Hand
  (16)   ਉੰਗਲੀ   Unglee   Finger   (17)   ਚੀਚ੍ਹੀ   Cheehchee   Small Finger   (18)   ਅੰਗੂਠਾ   Angootha   Thumb
  (19)   ਪੈਰ   Paer   Feet   (20)   ਲੱਤਾਂ   Lutaan   Legs   (21)   ਪੱਟ   Patt   Upper Thigh
  (22)   ਪਿੰਨੀ   Pinny   Lower Thigh   (23)   ਚਿਹਰਾ   Chehra Face

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home